Hoofdmenu

5. Hoofdregels KJV

HOOFDREGELS KLAVERJASVERENIGING DE DAELE                                                                        www.kjv-dedaele.nl
 
Spelavond is de donderdagavond, aanvang 19.30 uur, 4 rondes van 16 spellen, einde tussen 22.30 en 23.00 uur.
 
Bij verhindering altijd afmelden via:
-absentielijst (ligt in de speelzaal)
-telefonisch voor 18.00 uur van de desbetreffende donderdag bij: de wedstrijdleiding.
-via e-mail: 24 uur van tevoren via: info@kjv-dedaele.nl
Bij reglementair afmelden krijgt speler/koppel 5000 punten toegekend.
 
Het competitiejaar begint in januari als het gebouw De Daele open gaat.
Individuele competitie:
Er worden 2 individuele competities achter elkaar gespeeld van 9 +2 speelavonden.
Koppelcompetitie:
lange competitie: 1e donderdag van de maand over het hele jaar.
korte competitie: 3e donderdag van de maand 2 x 5 avonden.
Aan alle competities zijn prijzen verbonden in de vorm van cadeaubonnen.
 
Lidmaatschap:
Contributie overzicht  KJV De Daele
Individueel + 2x koppelIndividueel + 1x koppelIndividueel of 2x Koppel1x Koppel
 €       40,00  €       30,00  €        25,00  €      15,00 
 
Spelregels:
Er wordt Amsterdams gekaart met passen; indien iedereen heeft gepast is de 1e speler verplicht troef te maken.
Verder gelden de regels van de Kaart Bond Nederland m.u.v.
“verzaken”. Op de (besloten) clubavonden wordt er niet gestraft; indien het verzaken gemakkelijk hersteld kan worden (laatste of 1 na laatste slag), dan mag dat.
Is herstel niet meer mogelijk (spel is te ver heen), dan bepaalt de niet-verzakende partij wat te doen: door spelen of overgeven (wat geeft het meeste voordeel, voor de NIET verzakende partij).
Let wel: roem bij vier gelijke van de 7 t/m aas = 100 punten.
 
Soms komt de tafelindeling niet uit en moeten er spelers (max.3) of één koppel per ronde “stil”zitten(niet meespelen). Hiervoor ontvangt men dan 1600 punten.
 
Klachten enz.:
Klachten, op- en aanmerkingen met betrekking tot gedrag of kaarten van leden dienen op dezelfde speelavond aan tenminste twee bestuursleden tezamen gemeld te worden.
Het bestuur draagt dan zorg voor een zo spoedig mogelijke afwikkeling van de klachten en op- en aanmerkingen.
 
Op een zaterdagavond vlak voor kerstmis en Pasen wordt er een toernooi gehouden voor de leden en heeft iedereen prijs. Elk lid mag een introducé meebrengen.
 
2020