Hoofdmenu

7. Portefuille kaarten

Reglement Portefeuille Klaverjassen
Artikel 1
De bepalingen van het spelreglement (K.B.N. Amsterdams) moeten altijd in acht worden genomen.
Artikel 2
Een portefeuillewedstrijd is een vergelijkingswedstrijd, gespeeld door koppels in een lijn (N/Z , O/W), waarbij de resultaten van een serie spellen, welke door deze koppels zijn behaald, met elkaar worden vergeleken in dezelfde lijn. Er zijn koppels- en viertallenportefeuillewedstrijden, een viertal bestaat uit twee koppels, welke per serie in een verschillende lijn spelen.
Artikel 3
Bij wedstrijden waar portefeuilles worden gebruikt, moeten deze voldoen aan de volgende voorwaarden:
 1.     De portefeuilles moeten worden voorzien van een spelnummer.
 2.     Op de binnenkant van de portefeuille behoort met de letter ´G´ te worden aangegeven wie de gever is.
 3.     In de portefeuilles moeten vier vakjes aanwezig zijn, waarin de controlekaart met acht kaarten kunnen worden opgeborgen en wel
      zodanig dat het beeld van de kaarten niet zichtbaar is.
 4.     De vakje moeten gemerkt zijn met  Noord, Oost , Zuid en West
Artikel 4
Bij de portefeuilles met volledige nummering moet de gever en de speler die uitkomt aangeduid worden als volgt:
spellen 1-5-9-13      Noord is gever en Oost komt uit
spellen 2-6-10-14    Oost is gever en Zuid komt uit
spellen 3-7-11-15    Zuid is gever en West komt uit
spellen 4-8-12-16    West is gever en Noord komt uit
Artikel 5
De kaarten in de portefeuilles zijn voor de aanvang van de wedstrijd geschud door een of meerdere personen, welke door de leiding zijn aangewezen. Deze personen mog niet aan de wedstrijd deelnemen en er mag geen twijfel ontstaan aan hun integriteit.
Artikel 6
Voor de aanvang van een wedstrijd moet een volledige lijst van deelne(e)mers(ters) zijn opgemaakt met vermelding van het koppelnummer waaronder zij spelen.
Artikel 7
Bij wedstrijden voor 4-tallen moet duidelijk zijn voor welke afdeling of vereniging men uitkomt. Hier kan tijdens de wedstrijd geen verandering meer in worden aangebracht.
Artikel 8
Elk koppel moet voor aanvang van de wedstrijd in het bezit zijn van een deelnemerskaart waarop vermeld staat:
 1. Het deelnamenummer
 2. Het tafelnummer
 3. De aanduiding of men N/Z of O/W speelt
Artikel 9
Bij ieder spel moet een scorekaart aanwezig zijn waarop staat:
 1. Het spelnummer
 2. De lijn
 3. De plaats voor notering van ieder spel
Artikel 10
De koppels vullen hun eigen scorekaart in, controleren de scorekaart van de tegenstanders en paraferen voor accoord.
Artikel 11
Iedere speler is verantwoordelijk voor het vooraf controleren als mede het opbergen van zijn kaarten, zoals vermeld op zijn controlekaart.
Artikel 12
N en O zijn beide gezamelijk verantwoordelijk voor het verdelen en opbergen van de kaarten, waarbij N verdeelt en opbergt en O controleert.
Artikel 13
Wanneer het aantal kaarten, bestemd voor een hand, meer of minder dan acht bedraagt, mag deze hand niet ingezien worden, maar is men verplicht de wedstrijdleider te waarschuwen. Deze moet door middel van bijgevoegde controlekaartje de portefeuille weer in orde brengen. De koppels die in een voorgaande ronde de kaarten niet goed hebben opgeborgen, krijgen door de wedstrijdleider een straf opgelegd.
Artikel 14
Blijkt dat de spelers de kaarten niet hebben vergeleken met hun controlekaartje en er een of meerder kaarten verkeerd zitten, dan worden deze spelers door de wedstrijdleider gestraft.
Artikel 15
Wanneer ten gevolge van het onjuist geven een speler ten onrechte een verkeerde controlekaart inziet, moet het spel onderbroken worden en de wedstrijdleider op de hoogte worden gesteld. Deze beslist of het verder spelen geen nadelige gevolgen heeft voor de andere spelers.
Artikel 16
Blijkt aan een tafel, dat de koppels niet op de juiste plaats zitten, dan worden de gespeelde spellen geannuleerd en krijgen de koppels de laagste score van deze geannuleerde spellen. De wedstrijdleider zal voor de resterende spellen de juiste plaatsen aanwijzen.
Artikel 17
Bij vergelijkingswedstrijden voor koppels in twee lijnen worden de beide lijnen per serie apart beoordeeld. De speelpunten worden beloond met matchpunten; het laagste koppel ontvangt 0 punten, het daarop volgende koppel 2 punten enz.. Bij een gelijk aantal speelpunten wordt een gemiddelde aantal matchpunten gegeven.
Artikel 18
Het koppel c.q. het viertal dat de meeste matchpunten behaald is de winnaar
Artikel 19
Een arbitrale score kan worden toegerekend door een wijziging van het aantal matchpunten, in overeenstemming met het saldo van een gemiddeld spel. Het aantal matchpunten dat aan een overtredende partij wordt toegekend, mag niet hoger zijn dan bij een gemiddeld spel.
Artikel 20
in geval dat de overtredene partij door manipulaties de niet-overtredende partij van een hogere score heeft afgehouden, beslist de wedstrijdleider welke score wordt toegepast.
Artikel 21
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de (hoofd) wedstrijdleider bindend.
 
-- Hoe wordt de einduitslag berekend ??? --
Aan de hand van het volgende voorbeeld proberen wij duidelijk te maken. 12 koppels spelen hetzelfde spel.
Ter verduidelijking:
Koppel 1 (N/Z) speelde tegen koppel 12 (O/W)      Koppel 4 (N/Z) speelde tegen koppel 11 (O/W)
Koppel 2 (N/Z) speelde tegen koppel 8 (O/W)        Koppel 5 (N/Z) speelde tegen koppel 10 (O/W)
Koppel 3 (N/Z) speelde tegen koppel 7 (O/W)        Koppel 6 (N/Z) speelde tegen koppel 9 (O/W)
De Noord/Zuid lijn wordt gerangschikt op speelpunten + roem
Koppel
Speelpunten
Roem
Totaal
Matchpunten
1
154
20
174
10
2
134
20
154
8
3
134
-
134
6
4
132
-
132
4
5
130
-
130
2
6
129
-
129
0
Daarna worden de matchpunten verdeeld. De hoogste krijgt 10 matchpunten, de laagste 0
Ook de Oost/West lijn wordt gerangschikt
Koppel
Speelpunten
Roem
Totaal
Matchpunten
7
28
50
78
10
8
28
20
48
8
9
33
-
33
6
10
32
-
32
4
11
30
-
30
2
12
8
-
8
0
Koppel 1 heeft het meeste uit het spel gehaald, beloning 10 matchpunten. Koppel 7 heeft eveneens het meeste uit het spel gehaald, weliswaar in de Oost/West lijn die een slechtere kaart had. U ziet dat zijn beloning toch 10 matchpunten is, dat is ook terecht want hij heeft het beste tegenspel gegeven. In de totaalstand heeft dit tot gevolg dat de koppels 1 en 7 een gedeelde eerste plaats bezetten. Hadden we een vergelijking gedaan aan de hand van de speelpunten + roem, dan had koppel 7 met een totaal van 78 punten een zevende plaats bezet en was het geluk van een goede kaart krijgen het belangrijkste in het spel.
Door om te rekenen, zoals in het voorbeeld, naar matchpunten, is de geluksfactor nagenoeg verdewenen.
Bij een gelijk aantal behaalde punten wordt het gemiddelde aantal matchpunten gegeven: stel dat de nummers 1 en 2, in dezelfde lijn, beide een puntentotaal hebben van 174, nr. 1 zou tien matchpunten ontvangen en nr. 2 acht.. Zij ontvangen nu het gemiddelde aan matchpunten: dus beide 9 matchpunten.
Ook kent men het portefeuille spel voor viertallen. Daarin vormen 2 koppels samen een viertal. Het 1e koppel speelt alle spellen in de Noord/Zuid lijn, het tweede koppel alle spellen in Oost/West lijn. Hun totaal samen aan matchpunten telt dan voor de einduitslag.